IMAnalytics Condition Monitoring

IMAnalytics Condition Monitoring

Investér i ny teknik ved tilstandskontrol: 800 ton kartofler per døgn kræver en problemfri drift

Lister stivelsesfabrik i Mjällby udenfor Sölvesborg håndterer 800 ton kartofler per døgn, under 4 meget hektiske måneder. — Når denne linje er i fuld drift, fra september til januar, er der ikke plads til produktionsstop. Anlægget kører døgnet rundt under hele perioden, siger driftschefen på Lyckebys stivelsesfabrik i Blekinge.

 

Lyckeby udvikler og producerer specialstivelser baseret på kartofler. Produktionen på Lister stivelsesfabrik er først og fremmest specialprodukter, som anvendes ved fremstilling af papir. For at minimere dyre stop i produktionen, begynder fabrikken nu at anvende det tilstandsbaserede system, Able Systems. Et innovativt system som hjælper med at opdage maskinfejl på et tidligt stadie, og derved sikre at den forebyggende vedligehold bliver så effektivt så muligt.

 

Bevist teknik

Able Systems tilstandskontrol er et nyt og omkostningseffektivt produkt udviklet i Sverige, som Nomo tilbyder i samarbejde med Ascribo AB. Teknikken gør det muligt med vibrationsanalyser, at vise skadesforløbet på en letforståelig og enkelt måde på f.eks. lejer og gearkasser. Selv meget langsomt roterende maskiner kan anvende systemet, hvilket tidligere var en stor udfordring. – Med Able Systems kan flere analyser vises såsom lejeanalyse på rullelejer, maskinens vibrationsniveau, omdrejninger og temperatur. Alle målinger laves enkelt via en og samme sensor, fortæller ansvarlig sælger hos Nomo i Malmø. – Teknologien er bevist, men det er et unikt produkt med moderne løsninger og systemet er ”cloudbaseret”, fortsætter adm. direktør på Ascribo AB. Systemet har en stor værdi for industrier med kritiske applikationer og som har behov for en kontinuerlig og sikker drift.

Kritiske maskiner

Lyckebys stivelsesfabrik i Mjällby er det første anlæg i Sverige hvor Nomo og Ascribo installerede Able Systems tilstandskontrol på kritiske maskiner i produktionen. – Går lejet i stykker på en snitter, kan det indebære 2 til 3 dages stop i produktionen for at bytte lejer. Her er det derfor yderst aktuelt at lave en tilstandskontrol med en måling så uventede havarier undgås, siger driftschefen på Lyckeby. Produktionsudstyret anvendes i et meget udsat miljø. Kartoffelmel og de høje temperaturer kan fremskynde slitage i maskinerne. – Det er mange pumper og fremfor alt gear og elmotorer i vores drift. – Vi begyndte at installere tilstandskontrol på otte maskiner i forædlingen, som er i drift året rundt med 4-holdsskift. Systemet blev efterfølgende udbygget. Målsætningen er at når vi starter ny stivelsesfabrikken op skal vi have tilstandskontrol i den del af anlægget også. – Vi har startet projektet for fremtiden og målsætningen er at øge produktiviteten med 50 procent. Tanken er at bygge et helt nyt anlæg til stivelse, fortæller han.

Bedre kontrol mod slitage

Når fabrikken har sin mest travle periode er der ikke tid til at stoppe maskinerne for at kontrollere lejer, tætninger og maskinerne i sin helhed. – I perioden september til januar laver vi kun små produktionsstop om torsdagen for at vaske og rengøre produktionsudstyret. Driftschefen på Lyckeby som både er ansvarlig for produktionen og det forebyggende vedligehold ser flere fordele med Able Systems. – Det handler om omkostninger når vi nu laver denne investering. Vi ved fra erfaring at vi har en del havarier og hver time koster os mange penge i tabt produktion. Med tilstandskontrol har vi bedre kontrol med slitage i maskinerne og vi kan planlægge og lave vedligehold på en sikker måde. Målinger på hele produktionslinjen gør at vi nu med sikkerhed ved hvilke maskiner vi skal demontere under renoveringsperioden og hvilke vi kan vente med, siger han.

Udvikler samarbejdet

Nomo har i flere år samarbejdet med Lyckeby. – Vi begyndte med Simalube® automatiske smørekopper på koncernens fabrik i Kristianstad, noget som driftschefen også implementerede på anlægget i Mjällby. Samarbejdet er efterfølgende blevet styrket. Vi har blandt andet byttet Lyckebys koblinger ud med Timkens akselkoblinger Quick Flex® som giver en vedligeholdelsesfri koblingsløsning som overgår det meste, siger Nomos salgsman. Vi har også leveret solide lejehuse i stål fra Timken. – Fremfor alt har vi behov for mange sliddele til vores motorer i vores produktion, men også akselkoblinger med mere, fortsætter driftschefen.

Udvidelsesklart system

Da Nomo indledte kontakten med Ascribo AB om Able Systems tilstandskontrol, fandt man ud af at dette kunne være en god løsning for Lyckeby. – Vi mødtes med Lyckebys driftschef, og har fra starten af 2017 diskuteret og fået overblik over behovet hos Lyckeby. Vi har gennemgået alle maskiner i produktionen og begyndt med Able Systems tilstandskontrol på otte maskiner. I og med at systemet kan udvides har kunden store muligheder for at udvikle det ud fra sine behov, siger Ascribos adm. diretkør. – Vigtige fordele med tilstandskontrol er at det letter planlægningen af det forebyggende vedligehold, eftersom man tidligt ser indikationer af fejl hvis der er noget som ikke kører optimalt. Det gør, at maskinejeren kan planlægge vedligehold og bestille sliddele i god tid og lave en koordineret indsats på vedligehold, slutter . Nomos salgsman.

Lave investeringsomkostninger for at kommer i gang

Et velplanlagt forebyggende vedligehold giver færre omkostninger og øget produktivitet. Med Able Systems tilstandskontrol måler og kontrollere brugeren hvilken tilstand maskinen befinder sig i og opdager maskinfejl inden der opstår havari og dyre produktionsstop.

Meget brugervenligt

Investeringsomkostningen for at komme i gang med tilstandskontrol er lav. Able Systems anvender digitale sensorer som er lette at installere og kobles direkte til en server. – Smarte sensorer kobles direkte til vores server, hvilket reducerer investeringsomkostningerne og kunden får hurtigt en pålidelig maskinovervågning. Ydermere er det et meget fleksibelt system og derfor muligt at bruge online via en smartphone. Lister stivelsesfabrik ikke har nogen decideret vedligeholdelsesafdeling, i stedet ligger ansvaret hos den ansvarlige maskinoperatør som laver det meste selv. Det kan f.eks. være at bytte en motor, men der indgår mange forskellige opgaver. Able Systems tilstandskontrol er meget brugervenligt. Med hjælp fra enkle grafer kan operatøren følge forskellige parametre og kan i et tidligt stadie, se tendenser på slitage og skader på maskinen, og hvis der opstår en risiko for en maskinfejl. Det er muligt selv at sætte en alarm til en given grænseværdi i systemet.