Dokumenterede Omkostningsbesparelser

Dokumenterede Omkostningsbesparelser

Nomo anvender en total cost of ownership indgangsvinkel

Vi har mere end 100 års erfaring i leje- og transmissionsindustrienI vores stræben efter at forbedre den nordiske industris konkurrenceevne, dokumenterer vi de besparelser som genereres hos vores kunder. De dokumenterede besparelser fra Nomo er bygget op omkring de følgende seks områder.

• Mindskning af anskafningsværdi og effektivisering af administration

• Genanvendelse af komponenter

• Forbedret produktivitet

• Analyse af nedbrud og planlægning af korrigerende handlinger

• Minimering af uplanlagte driftsstop

• Optimering af arbejdskapital

Kontakt din sælger for at lære mere om hvordan vi kan bidrage med at forbedre din konkurrenceevne!