Metaller

Metaller

Nomo har flere specialister, der kun fokuserer på stål- og metalindustrien.

I stål- og metalindustrien findes lejer I et bredt spektrum af maskiner og udrustninger, som anvendes I kritiske procesudrustninger: fra råvarehåndtering til valsnings- og andre videreforædlingsprocesser. 

Vores erfaring strækker sig fra første råvaresmeltning til stålfremstilling, streng-støbning, varm og kold valsning samt slutprocesser som klipning, kapning og formning, både inden for produktionen af lange produkter, og inden for båndstålsproduktion, samt produktion af kobber og aluminiumsprodukter. Det operative miljø for disse lejer er unikt og indbefatter partikelforureninger, vand og varme. Derudover skal lejerne kunne håndtere meget tunge belastninger, shock loads og vibrationer. Hastighederne strækker sig fra ekstremt langsomme til ekstremt høje i kombination med hurtig acceleration og kraftige hastighedsnedsættelse. Dette bidrager til et, for lejer, meget krævende driftsmiljø, som ikke findes i mange andre applikationer.

Vi tilbyder et bredt sortiment af lejer og relaterede tjenester til stålindustrien, fra standardlejer til speciallejer, lejerenovering og genbrug samt et komplet complete chock service program. Vi er stolte over at være en løsningsleverandør med et uovertruffet produkt- og serviceudbud for den nordiske stål- og metalindustri.