Papir

Papir

Hårde, krævende processer kræver holdbare og pålidelige produkter

Papirproducenter kan vende sig til Nomo for optimeret præstation, applikationskundskab og teknisk konsultation for alle sine leje- og transmissionsbehov. 

Udover at være din leverandør af lejeløsninger, samarbejder vi med dig for at levere løsninger som forbedrer bundlinjen. De unikke driftforhold papirfabrikker udsætter lejer for, er høje belastninger og andre potentielt skadelige forhold. Nomo leverer Timkens sfæriske lejer med modifikationer, der succesfuldt håndterer disse forhold. Dette er bare en af de over hundrede af specialdesignede løsninger, vi tilbyder papirindustrien.

Maskinudrustninger i papirfabrikker udsætter lejer for omfattende slitage og korrosion. Med en forebyggende vedligeholdesesindsats kan man øge livslængden på komponenterne kraftigt.

Nomo er en erfaren løsningsleverandør inden for lejer og transmissionsprodukter. Med en efterprøvet og dokumenteret omkostningsbesparelse, er vi parate til at påtage os din udfordring uanset om det er problemer med lejer, transmissioner eller tætninger.